Tutustuminen systeemiseen konsteellaatioon ja sen perusperiaatteisiin

Kirjoittanut Super User on .

 Tämä terapiamenetelmä sopii henkilöille, jotka haluavat ratkaista omat solmukohtansa ja löytää uuden kestävän perustan elämälleen.

Tutustut systeemiseen konstellaatioon ja sen perusperiaatteisiin. Voit työstää omia perheesuhteisiin terveyden tai työhön liittyviä kysymyksiä ja ymmärtää enemmän siitä, mitä oikeasti tapahtuu - mikä on oikeasti tärkeää. Voit löytää yksinkertaisia ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin. Systeeminen konstellaatiotyöskentely näyttää ihmisten ja ryhmien välisiä prosesseja ja niitä näkymättömiä voimia, jotka auttavat meitä tai estävät meitä yhteistyön muiden kanssa ja elämän strategian toteuttamisen onnistumisessa.

Konstellaatio tuo esille uutta informaatiota ja saattaa tuoda aivan uusia näkökulmia tuttuihin asioihin. Se lisää ymmärrystä omasta ja läheisten elämistä.

Konstellaatio toteutetaan ryhmätyöskentelynä. Asiakas, eli oman konstellaation tilaaja, valitsee ryhmästä itselleen ja perhejäsenilleen edustajat, jotka toimivat suvun tunteiden ilmaisijoina.

Vetäjänä toimii systeemisen konstellaationtyöskentelyn ammattilainen Beatrice Paabo. Työskentely on luottamuksellista.

 

Mitä hyotyä on systeemisestä konstellaatiosta

 

Yksityiselle

Auttaa selvittämään mitkä ovat sisäiset rajoitukset, traumat tai kynnykset. Autaa luomaan uuden turvallisen ympäristön, joka tukee ja auttaa jokapäiväisessä elämässä.

.

 

Yritykselle

Voi tarkastella eri projektien kannattavuutta, kumppaneitten luotettavuutta, työntekijöiden lojaalisuutta, työtaitoja jne. Minkälainen hinta/laatusuhde on tuotteissa. Onko idea toteuttamisen arvoinen.

Konstellaatiot pohjautuvat systeemisiin periaatteisiin:

   1. Kuuluvuus: Jokaisella on oma paikkansa systeemissä mihin hän kuuluu, ja oikeus siihen. Jokainen on osa jotain isompaa systeemiä, johon hän on syvästi sidoksissa. Perhe on jokaisen tärkein ja voimakkain systeemi, voimakkaat kohtalot kulkevat suvuissa. Tällöin ihminen tiedostamattaan (siis vaikka hän ei tietäisi mitä suvussa on aiemmin tapahtunut) tekee samanlaisia valintoja, kokee samanlaisia tunteita ja kohtaloita kuin joku aiempi henkilö suvussa.

 2. Balanssi: Systeemissä on oltava antamisen ja vastaanottamisen tasapaino. Jos systeemiin kuuluva ei saa arvostusta, se heijastuu systeemin hyvinvointiin tai toimintaan, ts. systeeminen omatunto vaivaa systeemin jäseniä.

 3. Hierarkia: Systeemin näkymättömässä hierarkiassa korkeammalla ovat ne, jotka ovat tulleet systeemiin aiemmin. Sen mukaan on annettava arvostus edeltäjille.